Leszek Janiszewski Prezes Zarządu

Marian Wójcik Członek Zarządu

Robert Oksiński Wiceprezes Zarządu

Józef Sobura Wiceprezes Zarządu

Maciej Włudyga Członek Zarządu

Nasi partnerzy i sponsorzy: